Product menu

Ventilatie Ronde van Vlaanderen

"Stand van zaken STS en Technische voorlichting ventilatie" De Ventilatie Ronde van Vlaanderen door SBM bij Itho Daalderop

"Stand van zaken STS en Technische voorlichting ventilatie"

Deze opleiding is erkend door het VEA en telt mee voor 1 uur permanente vorming

Een correcte ventilatie is onontbeerlijk om een goede luchtkwaliteit in onze woningen te waarborgen. Om die reden dient de installatie van het ventilatiesysteem weldoordacht te gebeuren. Zo dient men hierbij vanaf het ontwerp en de montage tot aan de indienststelling en het onderhoud een strikte procedure te volgen. Een nieuwe Technische Voorlichting, TV 258 basisventilatiesystemen voor woongebouwen en een rekentool helpen de installateur hierbij.

Daarnaast is er reeds veel over de nieuwe STS Ventilatie gesproken. De mogelijke inhoud van deze STS heeft bij veel bouwprofessionals tot commotie geleidt. We willen tijdens deze sessie ook meer duiding geven rond de toepassingen en gevolgen.

Tijdens deze sessie, gegeven door Luc Dedeyne, zullen beiden verduidelijkt worden. Daarnaast geeft Itho Daalderop dan toelichting over hun toesteltoepassingen volgens de nieuwe TV en STS.

 

Doelgroepen

  • Architecten
  • Studiebureau
  • Energiedeskundigen
  • EPB-verslaggevers
  • Installateurs HVAC
  • Technisch-commercieel medewerkers van groothandels ventilatie
  • Hoofd - en medewerkers technische diensten zorg - en wooncentra
  • Hoofd - en medewerkers technische diensten gemeente - en stadsbesturen
  • Hoofd - en medewerkers van huisvestingsmaatschappijen

 

Inschrijven kan via SBM of via deze link